Klemensker Vandværk amba
Klemensker Vandværk

Klemensker Vandværk

Aktuelt:

26/11 2021: Taksterne for 2022 er uændrede! 

Den ekstraordinære generalforsamling, i anledning af bestyrelsens forslag, om udtrædelse af Vandsektorloven, blev afviklet i går. Resultatet blev et klart "ja" til bestyrelsens forslag på 15 stemmer for og en blank stemme.

Derfor træder indkaldelsen til den anden ekstraordinære generalforsamling i kraft, (af valgtekniske årsager), og vi mødes som indkaldt d. 8. december.


 8/11 2021: 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsselskabet Klemensker vandværk.

På dagsorden er forslag fra bestyrelsen om udtræden af Vandsektorloven, som beskrevet i materiale omdelt til andelshaverne. Materialet er også tilgængeligt her på hjemmesiden.

Tid og sted: Torsdag d. 25. november og igen onsdag d. 8. december, begge dage kl. 19.30 i Klemenskerhallens cafeteria.

Der serveres kaffe og kage.

(Det kan være nødvendigt med 2 generalforsamlinger, jævnfør vedtægterne). Derfor to indkaldelser!

Med venlig hilsen Ralph

4/11 2021:

Hvis forbrugere i Sct. Klemensgade og  forbrugere i den vestlige ende af Splitsgårdsvej undrer sig over, at vandtrykket ikke er blevet mere stabilt og bedre, efter etableringen af flowreguleringen til mejeriet, så er forklaringen her:

Der er mellem mejeriet og "Center for Natur, miljø og fritid" aftalt at flowreguleringen først aktiveres d. 17/12. - Det må vandværket så rette sig efter!

Denne frist har mejeriet fået for, at de skal kunne nå at være færdige med deres installations ændringer, buffertank/ pumper/  rørledninger og vigtigst af alt: tilbageløbssikring!

Der udføres et omfattende vandanalyse program i øjeblikket, betalt af Center for Natur, miljø og fritid.

Der er kun gode analyseresultater på ledningsnettet!

Med vennlig hilsen Ralph

 

 

 Dette forum er skabt for at informere vandværkets andelshavere

 

Send en e-mail, hvis du har ris/ros eller særlige ønsker til hjemmesidens indhold.

Klemensker Vandværk (klemensker.vandvarkgmail.com)