Klemensker Vandværk amba
Klemensker Vandværk

Klemensker Vandværk

Aktuelt:

11/10 2019 En orientering angående status på det nye værk og

angående jagten på mere vand.

Bygningsmæssigt er det nye værk færdigt.

Alle kildepladser er ombygget til den nye styring, undtaget Jakobsminde, og styres fra det nye værk.

Brandhanen med rørinstallation til Bornholms brandvæsen er monteret. Det er et lille projekt der udføres for Brk´s regning, således at brandvæsenets tankvogne kan fyldes i en fart!

Vejen forbi værket er reetableret. Der løb lidt uorden på, med rørbrud og rør der ikke var pladseret hvor vi troede, at de var. Der rodes stadig i Steen Stenders mark.

Det udpumpede vand passerer stadig et UV filter. Det vil det skulle indtil de nye filtre virker biologisk som de skal, og vi har tilladelse til at tage det nye udpumpnings anlæg i brug. - Analyserne skal være i orden og vi skal have grønt lys fra Jens Hansen, Natur og miljø!

Indtil da kører filtrene og udpumpningsanlægget på det gamle værk.

Så hvornår flaget skal hejses, står hen i det uvisse. Men vi håber på ultimo november!!

Jagten på mere råvand:

Borefolkene fra Geo har boret til 112m ved Degnegårdsvejen. Borehullet er etableret forskriftmæssigt. Der er vand i hullet og tilbagestår en langtidsprøvepumpning på en uge, for at få klarhed over, hvad den kan præstere.

Det samme er tilfældet i Søsende på Brian Kofoeds ejendom. Her er dybden dog kun 80m. Her skulle folkene gerne være færdige med etablering i løbet af weekenden.

Præstemose og Brogård boringerne forsøgte vi at rense op med trykluft i voldsomme mængder. Det er brøndborer firmaet Awell, der står for dette. Det ser ud til at være en succes. Også her skal der en langtidsprøvepumpning til, så vi bliver klar over hvad de kan præstere, og om det kan svare sig at indvinde og tilslutte det nye værk!

Det ender med at vi har råvand nok til rådighed, - med det var også det, at øvelsen gik ud på!

Med venlig hilsen Ralph

 

 

brøndboring

 

 

Se formandens beretning og referat fra generalforsamlingen


Dette forum er skabt for at informere vandværkets andelshavere

 

Send en e-mail, hvis du har ris/ros eller særlige ønsker til hjemmesidens indhold.

Klemensker Vandværk (klemensker.vandvarkgmail.com)