Klemensker Vandværk amba
Klemensker Vandværk

Klemensker Vandværk    

 Info vedrørende campylobacter og Bornholms Andelsmejeri: I anledning af den verserende sag, har vandværket foranstaltet udtaget 10 stk vandprøver for analyse. Det drejer sig om prøver af råvand fra boringer, prøver fra udgående ledninger til Klemensker by/ mejeri, prøver udtaget på mejeriet og på ledningen før og efter mejeriet.

Ingen af analyserne på de udtagne prøver giver anledning til bemærkninger!

Resultaterne af analyserne er endnu ikke indberettet på GEUS liste, som  ellers kan findes/ linkes til til venstre i menyen!

Mvh Ralph


Se referat fra GENERALFORSAMLINGEN!

 

 

  

Aktuelt: Omkring nytår aflæser vi forbrugere vandmåleren og indsender tal til forsyning eller vandværket. Så er der ligesom gjort op, og der kan afregnes efter hvad forbruget har været. Beklageligvis er der hvert år en del forbrugere der ikke får aflæst. Så er vi nød til at køre rundt, forsøge at få kontakt til forbrugeren, aflæse måleren og sende til kasseren. - Eller ansætte et skønnet forbrug! Det er ca. 200 forbrugere det drejer sig om. Det er en uoverkommelig opgave, på de få dage der er til rådighed, og en helt unødvendig udgift!!

Derfor opfordrer vi forbrugerne til selv at få aflæst og indendt tallet, så vi kan spare denne unødvendige udgift!

Vi anbefaler også at få aflæst måleren i ny og næ, ( hver den 1. i måneden f.eks.) så uforholdsmæssigt stort forbrug kan opdages inden det udvikler sig til en katastrofe. (frostsprængninger, løbende toiletter, vandhaner der ikke er lukket).

Vandprisen er ikke særlig høj, men afledningsafgiften er 40kr/m3 og afregningen foregår efter hvad måleren viser!! (Hvor man er tilsluttet offentlig kloak).

Prøv at udregne hvad 500m3, der løber lige i kloakken, koster!!

 Vi har gerne et par sager om året af overnævnte karakter, som vi gerne var foruden. - Og det gælder navnlig også forbrugeren, som må til lommerne!!

Mvh Ralph

 

 

 

Dette forum er skabt for at informere vandværkets andelshavere

 

Send en e-mail, hvis du har ris/ros eller særlige ønsker til hjemmesidens indhold.

Klemensker Vandværk (klemensker.vandvarkgmail.com)