Klemensker Vandværk amba
Klemensker Vandværk

Klemensker Vandværk 

12/5. Der har til morgen været strømsvigt i Klemensker, hvorfor vandtrykket også har manglet. Det er på plads igen. Mvh Ralph 

 

 

24/3: Grundet den for vort land så alvorlige situation, ser bestyrelsen sig nødsaget til at udskyde årets generalforsamling. I henhold til vore love, skal denne afholdes i April! Så snart situationen bliver normaliseret, og der igen er forsamlings frihed, vil vi indkalde til ordinær generalforsamling, med den sædvanlige 14 dages varsel!

Corona: Vores nye værk kører upåklageligt og eftersom alt fungerer uden brug af menneskehænder, og kan fjernstyres fra en PC, væk fra værket, er der ikke fare for, at noget Corona smitte spredes af den vej! 

Med venlig hilsen Ralph

Aktuelt: Omkring nytår aflæser vi forbrugere vandmåleren og indsender tal til forsyning eller vandværket. Så er der ligesom gjort op, og der kan afregnes efter hvad forbruget har været. Beklageligvis er der hvert år en del forbrugere der ikke får aflæst. Så er vi nød til at køre rundt, forsøge at få kontakt til forbrugeren, aflæse måleren og sende til kasseren. - Eller ansætte et skønnet forbrug! Det er ca. 200 forbrugere det drejer sig om. Det er en uoverkommelig opgave, på de få dage der er til rådighed, og en helt unødvendig udgift!!

Derfor opfordrer vi forbrugerne til selv at få aflæst og indendt tallet, så vi kan spare denne unødvendige udgift!

Vi anbefaler også at få aflæst måleren i ny og næ, ( hver den 1. i måneden f.eks.) så uforholdsmæssigt stort forbrug kan opdages inden det udvikler sig til en katastrofe. (frostsprængninger, løbende toiletter, vandhaner der ikke er lukket).

Vandprisen er ikke særlig høj, men afledningsafgiften er 40kr/m3 og afregningen foregår efter hvad måleren viser!! (Hvor man er tilsluttet offentlig kloak).

Prøv at udregne hvad 500m3, der løber lige i kloakken, koster!!

 Vi har gerne et par sager om året af overnævnte karakter, som vi gerne var foruden. - Og det gælder navnlig også forbrugeren, som må til lommerne!!

Mvh Ralph

 

 

 

Dette forum er skabt for at informere vandværkets andelshavere

 

Send en e-mail, hvis du har ris/ros eller særlige ønsker til hjemmesidens indhold.

Klemensker Vandværk (klemensker.vandvarkgmail.com)