Klemensker Vandværk amba
Klemensker Vandværk

Klemensker Vandværk

Aktuelt:

21/9 2019 Orientering angående jagten på råvand.

Der er truffet aftale med firmaet Awel ved Jesper Furdal om oprensning at boringen i præstemosen. Allerede mandag d. 23/9 ankommer grejet til Præstemosen og alt efter hvordan arbejdet arter sig, vil jobbet, i første omgang, vare tirsdagen med.

Så hvis man er på aftentur Præstemosen rundt, skal man ikke blive overrasket over at møde noget isenkram der er placeret, på den nordlige side af søen.

Vandværket sørger for at der bliver ryddet op igen, så området kan fremtræde nydeligt igen.

Er der succes med jobbet her, vil vi lave samme tur med boringen ved Brogård.

De to boretilladelser er i hus og det videre arbejde pågår!

Vores kommune har virkelig arbejdet hurtigt i disse sager om boretilladelser. Der takker vi for!

Mvh Ralph Kofoed

 

Klemensker Vandværk 17/9-19

En status på det nye værk og den nærmeste fremtid med hensyn til at skaffe mere råvand.

Vi er nået så langt at bygningen med tilhørende tanke, filteranlæg, rør og pumpe installationer er færdig lavet.

De næste to uger, uge 38 og 39, arbejder firmaet, Exergi, der leverer styringen af værket, på at få testet alle signaler og få automatikken til at virke.

På den elektriske side, tilbagestår ombygningen at styringen ude på kildepladserne.

Her den 17. og 18. vil Søsende vej være opgravet da vi skal have fat i de råvandsledninger, der er ført forbi til det gamle værk, ude på Ladegårds mark.

I det hele taget bliver uge 38 og 39 et par alvorlige uger, hvor der skal kobles om på rørledningerne. I indkøringsperioden har vi fået tilladelse til at lede vandet igennem midlertidige UV filtre, således at intet kim når ud til forbrugerne. Der burde heller ikke være forstyrrelser i forsyningstrykket ud til forbrugerne.

De nye råvandsfiltre er igang, men der går tid, flere uger, før man kan regne med at kemien virker, og vi kan udtage vandprøver uden anmærkninger.

Med hensyn til jagten på mere råvand, så var det jo således, at vi havde fået tilladelse til at bore nyt i Præstemosen. Imidlertid er vore rådgivere af den opfattelse, at der skulle prøves en oprensning af den eksisterende boring i stedet for. Dette har vi samtykket i, og det kommer til at foregå inden for den næste måned.

Samme opfattelse er der med hensyn til Brogård boringen.

Derfor har vores geolog udpeget andre lokationer, hvor der skulle være gode muligheder for rentabel indvinding.

Klemensker vandværk har så valgt, at søge boretilladelse til en boring på Søsende nr. 3. Det er Brian Kofoed der ejer matriklen og det er lige syd for det nye værk.

Derudover har vi søgt boretilladelse til en boring nord for værket hvor privatvejen fra Bedegadevej til Degnegård krydser sprækkedalen. Det er Kasper West der ejer jorden. Her har der engang ligget en mejeri boring. Begge jordejere har giver deres tilladelse, det er vi glade for!

Boringerne vil blive udført indenfor den næste måned.

Med disse nævnte tiltag, forventer vi at have nok vand til rådighed, langt ud i fremtiden!

Vi holder ikke indvielse før det hele kører!!

Mvh Ralph Kofoed

 

Se formandens beretning og referat fra generalforsamlingen


Dette forum er skabt for at informere vandværkets andelshavere

 

Send en e-mail, hvis du har ris/ros eller særlige ønsker til hjemmesidens indhold.

Klemensker Vandværk (klemensker.vandvarkgmail.com)