Klemensker Vandværk

Ved forsyningsproblemer

Kontakt: 2166 1728 eller 2367 8920


Aktuel information:

10/1- 23:

Eftersøgning efter lækager er udført med succes! Der var frostsprængning på Søndre Lyngvej, på Bolsterbjerg og på Løvstikken. Det har begrænset vandspillet væsentligt! 

Venligst vær opmærksom næste gang der er tøvejr efter en frostperiode! 

 

 

Som alle ved er elprisen steget voldsomt. I år betaler vandværket således 550.000kr mere for el end i 2021. Dette dækkes af kassebeholdningen.

For 2023 ser bestyrelsen sig nødsaget til at hæve prisen med 1,50kr/m3, for at dække den varslede højere elpris.

Vandværker er blevet pålagt at udbetale kompensation til lodsejere der ejer jord i Borings nære beskyttelsesområder, kaldet BNBO, således også Klemensker vandværk.

Denne kompensation medfører en udgift på 0,20kr/m3.

Vandprisen for 2023 stiger således med 1,70kr/m3 til 7,00kr/m3.

Skulle elprisen falde igen, vil vandværket nedjuster priserne!

Med venlig hilsen Ralph

 

Ordinær generalforsamling afholdt

 


 Dette forum er skabt for at informere vandværkets andelshavere

 

Send en e-mail, hvis du har ris/ros eller særlige ønsker til hjemmesidens indhold.

Klemensker Vandværk (klemensker.vandvarkgmail.com)