Klemensker Vandværk amba
Hjem > Ejerskifte

Ejerskifte

 

Ejerskifte/adresseændring

Nuværende ejer

Forbruger nr.:

 

Navn:

 

Adresse:

 

Postnummer/By:

 

Aflæsningsdato:

 

Måleraflæsning:

 

Ny adresse:

 

Postnummer/By:

 

Telefon nr.:

 

E-mail:

 

Bank reg. & konto nr.:

 

 

Ny ejer

Navn:

 

Adresse:
Såfremt ikke samme

 

Postnummer/By:

 

Telefon nr.:

 

E-mail:

 

Forventet årligt forbrug:

 

 

Denne flyttemeddelelse bedes sendt til:

Klemensker Vandværk, Kapelvej 63, 3700 Rønne.

Telefon:  5125 1168


Kan også indsendes pr mail til:  klvvmail.tele.dk

download skema

 •  

  Generalforsamling i Klemensker Vandværk d. 29. juni 2020 kl.19.30

  1.  Valg af stemmetællere: Hans Anker Sode og Mikael Mogensen

  2.  Valg af dirigent: Jørn Hansen

  3.  Beretning v. formanden, Ralph Kofoed:

   2019 var året hvor det nye vandværk blev sat i drift og indviet d. 7/12, af Lea Wermelin. Vi er glade og taknemmelige for at ministeren afså tid til, at drikke det første glas vand med os!

   Så var der da nogen repræsenteret fra det offentlige. Det var en fin formiddag!!

   Fin opstart, vandfiltrene var hurtigt aktive, få vandstop ved omkoblingen fra gammelt til nyt værk. Det må tilskrives en god planlægning af bestyrerne. UV filtre på det udgående vand, var nødvendigt i overgangsperioden, som aftalt med kontrolmyndigheden.

   Lidt tilpasninger er der tilbage, som gerne skulle være klaret ved 1 års gennemgang.

   Tak til dem der har hjulpet os: Karsten Jensen, Danwatec, (ham vi har købt af). Entreprenørfirmaet Jens Møller. Peter Poulsen Exergi automation.

   Axel Sørensen. Svends Graveservice. - Det kører fint og der kommer praktisk taget ingen alarmer. Vagthavende kan sove rolig om natten! Forbrugerne får glæde af værket i mange, mange år!

   Og også tak til de folk der har forladt bestyrelsen, men som sad der, da beslutningen blev taget Henrik Ipsen, Anders Tholstrup.

   Bornholms brandvæsen har afprøvet deres tilslutning! 2 pumper a´30m3/t.

   Økonomien vedrørende projektet kommer Kassereren ind på, men alt i alt endte vi på 13,3mill incl nedrivning af villaen, Søsende 1. Der er løbet lidt på, udover budgettet, solceller, gulvvarme i baderum og opgravningen i anledning af omlægning/ omkobling af rør fra gammelt til nyt, var vist smuttet for os!

   Råvands indvindingen: Der skal skaffes meget! Renset 2 gamle boringer i 2019 og boret 2 nye huller. Søsende 3 og ved Degnegård. 100m dyb i granit og grejs! Brøndborer Jesper Furdal,                fra firmaet Awell, kan klare den slags. Beklageligvis var der kun 50% succes, idet kun den ene boring, Søsende 3, og den ene oprensning resulterede i tilfredsstillende ydelse!

   Det er dyrt, at bore og rense boringer. Men selv om vi har kloge folk til forundersøgelse, så er der ingen garanti!!

   Råvandsopgaver fremad: Oprensning af eksisterende boringer. Fornyelse af ledning til Nyker boring og Bukkegård, og en trykforøger på røret dernede fra.

   Andre opgaver fremadrettet: Vi skal ud af vandsektor lov, så der bliver indkaldt til extra generalforsamling i det nye år, desangående, så vi kan blive herre i eget hus, (som det nu er muligt)!  Elektronisk kortlægning af forsyningsnet. Fornyelse af vandmålere.

   Elektronisk kortlægning af forsyningsnet. Fornyelse af vandmålere. Udskiftning af gamle rør, vedligehold i al almindelighed. - Der er nok at bruge penge til!

   Nye forbrugere, andelshavere, 3 stk.

   Hvor kommer vandet fra og hvor går det hen: Runddelt skema. Stagnerende forbrug. (Vandspare tiltag måske, -for produktionen er ikke gået ned på Mejeri eller i landbruget).

   Bestyrelses møder: 6 stk og en del byggemøder (Mikael, Anders, Ralph som byggegruppen bestod af)

   Efter min opfattelse er året 2019 gået godt og derfor tak til dem der medvirker til at få det til køre: Bestyrelsen, kassereren, bestyrerne, Vores samarbejdspartnere Karsten, Jesper, Svend,

   Jens Hansen Teknik og miljø, sekretær nr.2 Irene, nabo Bent, betonværket og vores forbrugere for udvist tolerance, når det går galt.

   Og husk: Brug det vand der skal bruges, og spar på resten.

   Tak for ordet! Ralph Kofoed,

   Beretning godkendt.
    
  4. Regnskab 2019 og budget for 2020 fremlagt af kasserer og godkendt.  Overskud på ca. 5.000 kr. efter 890.000 kr. i afskrivninger. Likvid beholdning ca. 0,9 mio. kr.

  5. Valg af bestyrelse: Ralph Kofoed og Kurt Nielsen genvalgt uden modkandidater. Anders Aaby Svendsen udtræder samtidig, da han er fraflyttet forsyningsområdet.  Kim Hansen og Frank Lund stillede op til valg, og nyvalgt blev Frank Lund.

  6. Valg af suppleanter: Som 1. suppleant blev valgt Kim Hansen. Som 2. suppleant blev valgt Hans Anker Sode.

  7. Valg af revisorer: Ulf Rønne-Hansen og Jens Martin Bach, Bornholms Landbrug genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes Anders Aaby Svendsen.

  8. Indkomne forslag.  Ingen

  9. Eventuelt, formanden takkede Anders Aaby Svendsen for en rigtig god indsats i bestyrelsen igennem 13 år.