Klemensker Vandværk amba
Hjem > Ejerskifte

Ejerskifte

 

Ejerskifte/adresseændring

Nuværende ejer

Forbruger nr.:

 

Navn:

 

Adresse:

 

Postnummer/By:

 

Aflæsningsdato:

 

Måleraflæsning:

 

Ny adresse:

 

Postnummer/By:

 

Telefon nr.:

 

E-mail:

 

Bank reg. & konto nr.:

 

 

Ny ejer

Navn:

 

Adresse:
Såfremt ikke samme

 

Postnummer/By:

 

Telefon nr.:

 

E-mail:

 

Forventet årligt forbrug:

 

 

Denne flyttemeddelelse bedes sendt til:

Klemensker Vandværk, Kapelvej 63, 3700 Rønne.

Telefon:  5125 1168


Kan også indsendes pr mail til:  klvvmail.tele.dk

download skema