Klemensker Vandværk

Aktuelt: 


28/10: Vandspild på Årsballe ledningen: Utæthed er fundet og udbedret i Kongens mark. Men der tabes stadig vand på Årsballeledningen (40m3/døgn), så kik måleren efter om den står stille om natten, kik efter vandpytter er aldrig forsvinder og er der noget der står ubeboet, så se også efter her!

Vores venner i fjernvarmen har det omvendte problem! I Klemensker by må de tappe vand af systemet. Det tyder på at nogen har en varmeveksler, hvori der er forbindelse mellem centralvarmen og drikkevandet. Så også her skal vandmåleren ses efter om natten, hvor der ikke er forbrug!

Med venlig hilsen Ralph

 

 14/10: Kildepladserne Søsende, Præstemosen og Søsende 3 skal undersøges i forhold til hvor grundvandet, til den enkelte boring, kommer fra. (Hvor følsom er boringen fra det omkringliggende område). 

Det er noget vores tilsynsmyndighed foranlediger. Rent praktisk betyder det, at der kommer en geolog og borer huller rundt på arealet omkring de enkelte boringer, for at fastslå hvor grundvandsstander er. Hullerne bliver lukket igen. Jobbet skulle gå igang primo november, og geologen hedder Povl!

 14/10: Vi har for stort forbrug på ledningen fra Klemensker mod Årsballe og hvad der forsynes herfra, Kuregårdsvej, Køllergårdsvej,Årsballe, Kongens mark, Søndre lyngvej.

 Det kunne tyde på et brud på nettet, så hvis nogen opserverer noget uregelmæssigt, så venligst giv Mikael et ring, 40369142.

 14/10: Forbrugere i den vestlige ende af Splitsgårdsvej med tilhørende Æggebjergvej har for ringe forsyning, (tryk og mængde), over døgnet! Det er Kim bus der har gjort undertegnede opmærksom på problemet.

Vi vil undersøge hvad der kan og skal gøres, og så vende tilbage med en løsning! 

Ingen skal holde sig tilbage med at kontakte undertegnede, hvis trykket mangler eller der er andet i relation til vandforsyningen. - Før kan vi ikke få gjort noget ved problemet. Så tak til Kim bus!

Med venlig hilsen Ralph

 

Dette forum er skabt for at informere vandværkets andelshavere

 

Send en e-mail, hvis du har ris/ros eller særlige ønsker til hjemmesidens indhold.

Klemensker Vandværk (klemensker.vandvarkgmail.com)