Klemensker Vandværk amba
Hjem > Priser

Priser

 

Takstblad mv.

Gældende fra 1. januar 2023.

Tilslutningsafgifter:

Kr. (excl. moms)

 

 

Enfamiliehuse, byzone      

  9.500,00

Lejligheder og turistlejligheder

5.000,00

Øvrige ejendomme

15.000,00

 

 

Løbende vandpriser/afgifter, der opkræves forud pr. kvartal:

Kr. (excl. moms)

Vandpris pr. m3

7,00

Statsafgift pr. m3

6,37

Fast afgift pr. enhed pr. år

900,00

Vandspild og ulovlig havevanding(v. forbud)

1500,00

Lukke- og genåbningsgebyr, efter omkost. +

1000,00

Gebyr ved for sen indbetaling og mangl. aflæsning

100,00

Flyttegebyr, fraflytter

150,00

 

 

Betalingsdatoer:  10. feb.     10. april         10. juli          10. okt.