Udskiftning af måler

I henhold til gældende regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 6 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.
De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes
Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal også fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.
Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en autoriseret blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.
Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren, ikke er til hindring for dette.

Aflæsning af Vandmålere
Hver ejendoms vandmåler skal aflæses 1 gang årligt.
Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.
Har du mistanke at din vandmåler ikke virker, så skal du gøre vandværket
opmærksom på det. Kontakt derfor vandværkspasseren omgående på tlf. 2166 1728

Ved forsyningsproblemer kontakt:
21 66 17 28 eller 23 67 89 20

Driftsstatus: 

Der er pt ingen rapporterede problemer.